Home
DE / EN

Zásady používania súborov cookie

Ochrana vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky je pre nás obzvlášť dôležitá. Preto vás v nasledujúcom texte budeme dôkladne informovať o zhromažďovaní osobných a neosobných údajov.
S výhradou práv dotknutej osoby popísaných nižšie má Porsche Austria GmbH & Co OG právo používať osobné a anonymné údaje v rozsahu povolenom zákonom.
Softvér sa na tejto webovej stránke používa na analýzu používania. Vyhodnotením týchto údajov možno získať cenné poznatky o potrebách používateľov. Tieto zistenia pomáhajú ďalej zlepšovať kvalitu ponuky. Podrobne, nasledujúci dátový záznam je uložený na neurčito pre každé vyhľadávanie:
- Anonymizovaný tvar IP adresy žiadajúceho počítača
- Dátum a čas dotazu resp. požiadavky
- Názov dotazovanej stránky resp. súboru
- Odkaz, z ktorej stránky sa na túto stránku pristupovalo
- prehliadač používaný používateľom, vrátane verzie prehliadača
- operačný systém používaný používateľom

Vaše nastavenia cookies

Váš prehliadač je možné nastaviť tak, aby sa súbory cookie vytvárali iba s vaším súhlasom alebo boli vo všeobecnosti odmietané. Chceli by sme však upozorniť, že bez súborov cookie môžu byť oblasti webovej stránky obmedzené alebo vôbec nepoužiteľné.
Máte možnosť kontrolovať a v prípade potreby zabrániť používaniu „cookies“ konfiguráciou vášho prehliadača nasledovne:
- Internet Explorer, pozrite tu (https://support.microsoft .com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Extra – Možnosti internetu – karta „Rozšírené“ – v časti Zabezpečenie začiarknite políčko „Navštíviť pomocou stránok Internet Explorer “ Odoslať požiadavky „Do Not Track“ – potvrďte
- Firefox, pozrite tu (https://support.mozilla.org/de/ kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen) Menu - Nastavenia - Ochrana údajov - položku Kronika nastavte na "Vytvoriť podľa užívateľom definovaných nastavení" - vykonajte požadované nastavenia položky "Cookies" - potvrdiť
– Google Chrome, pozrite tu (https://support.google.com/chrome /answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de) Menu - Nastavenia - Rozšírené nastavenia - v sekcii "Ochrana osobných údajov" kliknite na "Nastavenia obsahu" - zaškrtnite požadované políčko pri "Cookies" - potvrďte
– Safari, pozrite tu (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE) Safari – Nastavenia – Ochrana údajov – v časti „Súbory cookie a údaje webových stránok“ vykonajte požadované nastavenia – potvrďte
Stav: [január 2018]